(VOV2)- Làm ruộng và nương bậc thang là phương thức canh tác chính của đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc nước ta. Lúa nước đã lên xanh trên những thửa ruộng bậc thang cheo leo giữa trời. (Chương trình ngày 25/9/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung