(VOV2)- Người Cơ-tu có rất nhiều loại bánh đặc trưng. Trong lễ hội thì phải nói tới bánh Cuốt, cá liêng - đặc sản của núi rừng.(Chương trình ngày 29/10/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung