VOV4.VN - Trong nghi lễ, nghi thức dân gian của cộng đồng người Tày, người Nùng ở Lạng Sơn, diễn xướng Then là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, phản ánh các quan niệm về con người, về thế giới tự nhiên và vũ trụ. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tôc Việt Nam ngày 1/1/2019)


UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Thực hành Then. Ảnh: thanhnien.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung