VOV4.VN - Trang phục của người phụ nữ Mông Hoa kết hợp của nhiều kỹ thuật tạo hình như chắp vải, thêu, vẽ sáp ong. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 2/9/2020)


Trang phục của phụ nữ Mông hoa ở Sơn La

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao