VOV4. VN - Thư viện sách của gia đình ông Bùi Phi Diệp ở Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình nằm ngay bên quốc lộ 12. Tại dây, các em học sinh, người dân được đọc sách miễn phí. (Chương trình ngày 3/5/2019)


Phòng đọc miễn phí của anh Bùi Phi Diệp luôn thu hút đông đảo mọi người. Ảnh: quankhu3.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung