VOV4.VN - Tại các địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa, những đảng viên là người dân tộc thiểu số có vai trò  quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Chính họ là cầu nối gần gũi nhất để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong vùng. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 5/1/2021)

Một buổi xuống cơ sở của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng huyện Mường Nhé gặp gỡ, trao đổi với những người có uy tín và đồng bào tại thôn Huổi Hốc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để nắm tình hình cơ sở. Ảnh: dangcongsan.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao