VOV4.VN - Tháng 10/2015, hát sình ca của người Cao Lan tỉnh Tuyên Quang đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Chương trình Giao lưu Văn hóa các Dân tộc Việt Nam ngày 5/1/2020)


Bà con Cao Lan vẫn thường giao lưu hát sình ca. Ảnh: baotintuc.vn

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung