VOV4.VN - Theo quan niệm của người Giáy, miếu Bà là nơi cất giữ trống trong suốt 11 tháng của năm, không ai được chạm vào. Trống chỉ được sử dụng duy nhất vào tháng Giêng. (Chương trình ngày 6/7/2019)


Điệu "múa trồng" có sự tham gia của cả nam và nữ, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung