VOV4.VN - Trong quá trình hội nhập, nhiều bản sắc của người Lô Lô đang dần mai một. Điển hình là ngôn ngữ. (Chương trình ngày 8/5/2019)


Dân tộc Lô Lô ở Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh: phontooc.com

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao