VOV4.VN - Việc bảo vệ rừng đã ghi chi tiết, cụ thể trong luật tục của người Ê-đê, nên kéo theo đó là nhiều quy định dành cho cộng đồng, để không thể xâm phạm đến sự linh thiêng của rừng. (Ngày 8/7/2019)


Lễ cúng chặt hạ cây của người Ê đê. Ảnh: baogialai.com.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung