VOV4.VN - Từ năm 2016 đến cuối năm 2018, có khoảng 480.000 người DTTS được học nghề, 350.000 người DTTS được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới ba tháng theo chính sách của đề án 1956. Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hướng tới mục tiêu giải quyết việc làm cho thanh niên, sinh viên người dân tộc thiểu số ( Chương trình Đồng hành cùng bạn chọn nghề, học nghề ngày 8/12/2019)

Thu Hà/VOV4

 

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung