VOV4.VN - Mời bạn lên bản văn hóa du lịch Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, khám phá nét văn hóa độc đáo của người Thái. (Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam ngày 10/5/2020)


Him Lam 2 là bản có truyền thống dân tộc Thái từ lâu đời với những phong tục tập quán rất riêng mang đậm sắc màu Tây Bắc. Ảnh: svhttdldienbien.gov.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung