VOV4.VN - Thông qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương ngày càng khởi sắc.(Chương trình ngày 15/11/2019)


Đồng bào Dao ở xã Cao Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình đồng lòng phát triển du lịch cộng đồng - hướng đi mới phát triển kinh tế. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung