VOV4.VN - Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đầu tư cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển kinh tế-xã hội ở các DTTS, nhiều dân tộc đang dần phai nhạt bản sắc văn hóa riêng, đặc biệt là sự pha tạp trong ngôn ngữ. Tiếng nói của nhiều dân tộc đang bị mai một. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 15/12/2020)

Tiếng nói chữ viết dân tộc đang dần bị mai một. Ảnh KT

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao