VOV4.VN - Hầu hết người Pà Thẻn đều yêu màu đỏ, bởi theo quan niệm của đồng bào, đó là biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Đặc biệt là biểu tượng cánh chim lửa. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 15/4/2020)

Người Pà Thẻn, hầu như ai cũng yêu thích màu đỏ, bởi theo quan niệm của đồng bào

đó là biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn, của hạnh phúc. Ảnh KT

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung