VOV4.VN - Dân ca đối đáp là diễn xướng dân gian truyền thống với các bài hát ngẫu hứng do chính người hát tự đặt lời. Đây là phương tiện để truyền tải những tâm tư, tình cảm, ước muốn và khát vọng của người Dao. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 16/9/2020)


Người Dao Thanh Y còn lưu giữ được những bản sắc riêng của dân tộc như chữ viết, các làn điệu dân ca, lễ cấp sắc. Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao