VOV4.VN - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên toàn cầu, ngày hội văn hóa các dân tộc không được tổ chức, nhưng tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây vẫn có những hoạt động đầy ý nghĩa. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 17/4/2020)

Dù dịch covid 19 song đồng bào không quên bảo tồn văn hóa dân tộc. Ảnh VOV

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung