VOV4.VN - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên góp phần tăng cường và nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị đồng bào các dân tộc nơi đây. (Chương trình ngày 17/5/2019)


Ngày hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch HCM, cũng là dịp để cùng nhớ về Bác - Người đã hết lòng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh: cand.com.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung