VOV4.VN -Công tác bảo vệ phát triển rừng ở Lào Cai thực hiện tương đối hiệu quả, đặc biệt là công tác bảo vệ rừng. Những cánh rừng xanh thẳm bao quanh từng ngôi làng cũng là minh chứng cho tinh thần “đại đoàn kết” trong từng thôn bản. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 17/11/2020)

Một phần cánh rừng già ở Lào Cai. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao