VOV4.VN - Những lời hát thường ứng khẩu ngay tại chỗ với nội dung ý nghĩa trao truyền, giáo dục các thế hệ, răn dạy con cháu phải có hiếu với tổ tiên. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 18/3/2020)

Hát quan làng ẩn chứa tính nhân văn, lòng nhân ái và là hình thức để giao lưu. Ảnh: kinhnghiemditour.com

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung