VOV4.VN - Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 12.000 người dân mang họ Hồ, chiếm hơn 40% dân số. Dân tộc Pa cô có nhiều người mang họ của Bác nhất. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2020)


Anh hùng Hồ Đức Vai với bức ảnh chúp với Bác Hồ năm 1965 tại phủ Chủ tịch. Ảnh: Internet

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung