VOV4.VN - Theo thống kê của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông, hiện cả nước cả nước có hơn 860 đầu tạp chí,báo in và báo điện tử, gần 70 đài phát thanh truyền hình vào khoảng 1600 trang thông tin điện tử. Sự hùng hậu của các đầu báo như vậy cũng có tác động rất lớn đến việc truyền thông bảo tồn văn hóa. (Chương trình Đại gia đình Các dân tộc Việt Nam ngày 19/6/2020)

Báo chí góp phần bảo tồn văn hóa các dân tộc. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung