VOV4.VN - Hiện ở tất cả các địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều hình thức phong phú. (Chương trình Đại Gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 20/3/2020)

Nỗ lực đưa thông tin về dịch bệnh đến đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: bienphong.com.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung