VOV4.VN - Quan niệm vạn vật hữu linh của người B’râu cũng giống như các dân tộc khác ở Tây Nguyên. Một thế giới đa thần gồm thần núi non, sông biển, cây cối. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 20/3/2020)


Người B’Râu ở Đắk Mế. Ảnh: nongnghiep.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung