VOV4.VN -Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nông sản làm ra khó tiêu thụ, đời sống đồng bào nghèo đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Nhưng với tấm lòng tương thân, tương ái hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ thì việc huy động nguồn lực từ cộng đồng cũng đã được đẩy mạnh và đạt hiệu quả. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 21/4/2020)

Hỗ trợ gạo cho bà con vùng khó. Ảnh KT

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung