VOV4.VN - Từ một bản nghiện, Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu trở thành bản homestay. (Chương trình Giao lưu Văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 22/3/2020)


Chợ bản Sin Suối Hồ

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung