VOV4.VN - Soọng cô là hình thức hát đối đáp giữa nam và nữ. Khi bên hát trước xướng lên những ca từ có chủ ý sẽ được bên kia đáp lại. (Chương trình ngày 24/8/2018)


Làn điệu soọng cô ở nhiều địa phương được bà con Sán Sìu gìn giữ. Ảnh: baothainguyen.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung