VOV4.VN - Người Khơ me có tục hỏa táng bởi quan niệm chỉ có lửa mới thiêu rụi mọi nhơ bẩn của con người trước khi được lên cõi niết bàn nên người Khơ me mới có tục hỏa táng. Và cho đến nay, tục này vẫn được bà con Khơ me gìn giữ. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam 24/8/2020)

Lò hỏa táng tại chùa A Ra Nhứt, ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao