VOV4.VN - Hát sli là một làn điệu dân ca đối đáp nam nữ đặc sắc của đồng bào dân tộc Nùng. Đây là lối hát giao duyên có từ lâu đời của dân tộc Nùng và đã trở thành cây cầu bắc mối lương duyên cho các đôi trai gái đến với nhau, yêu nhau và kết thành chồng vợ. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 25/10/2020)

Hát Sli là một nét văn hóa đặc sắc của người Nùng. Ảnh VOV

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao