VOV4.VN - Ghi nhớ công ơn những vị có công với đất nước và giáo dục con cháu, tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc đã được hình thành, làm nên bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng, thống nhất của dân tộc Việt Nam. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 27/1)

Đền thờ vua Đinh ở Trường Yên, Hoa Lư, NInh Bình. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung