VOV4.VN - Không có chữ viết riêng, nên nhiều nét văn hóa của người Khơ Mú dần bị mai một. Với tính tự tôn dân tộc, nhiều thế hệ người Khơ Mú vẫn miệt mài trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, để hôm nay người Khơ Mú tự hào về kho tàng nghệ thuật dân gian phong phú của mình. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 27/12/2019)

Người Khơ mú luôn tự hào với văn hóa dân tộc. Ảnh KT

GIàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung