VOV4.VN - Người Mông đi chợ là phải ăn thắng cố. Nếp quen đó không chỉ riêng người Mông ở Si ma cai mà đó là nét văn hóa đặc trưng của người Mông ở bất cứ nơi đâu. Đó là món ăn của sự sum họp, của tình anh em sau những ngày xa đèo, cách bản. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 28/10/2020)

Thắng cố món ăn không thể thiếu ở mỗi buổi chợ phiên ở Si Ma Cai. Ảnh KT

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao