VOV4.VN - Bên cạnh tín ngưỡng, các loại hình văn hoá dân gian, kiến trúc nhà ở của người Dao thì giữa các ngành Dao cũng có những nét tương đối khác biệt. Tuy nhiên, trong tất cả các ngành Dao lại có một điểm chung trong tín ngưỡng, đó là tục thờ cúng Bàn Vương. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 28/8/2020)

Bàn thờ Bàn Vương của người Dao Hà Giang. Ảnh KT

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao