VOV4.VN - Với vai trò nêu gương, đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông ở các thôn bản vùng cao của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cao luôn đi đầu trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dòng họ khuyến học và vận động bà con chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để xóa đói giảm nghèo. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 30/10/2020 )

Ông Lý Seo Hồ chơi khèn Mông. Ảnh KT

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao