VOV4.VN - Nhà sàn là thước đo sự giàu có, là căn cứ để xác định sự cư trú lâu đời của người Thái. (Chương trình ngày 3/9/2018)


Nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái Tây Bắc. Ảnh: huongtamlinh.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung