VOV4.VN - Những năm gần đây, tỉ lệ suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tỉ lệ tử vong của các bà mẹ trẻ ở vùng miền núi tăng cao. Điều này đều xuất phát từ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng này gây ra những hệ lụy hết sức nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là sự suy thoái về giống nòi, sự lệch lạc về tư duy, nhận thức của hết thế hệ này sang thế hệ khác....Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao