Ki hiăng tơ-[rê tơdroăng rak ngăn kong a Đăk Glei

VOV4.Sêdang - Đăk Glei cho tơring ki ối ai hên kong má môi Kon Tum [ă Tây Nguyên. Kố xuân cho kơpong ki xiâm kal khât tung kroăng Sê San. Tơdroăng ki pơcháu tơnêi, pơcháu kong ăm pơlê pơla kuăn pơlê pro ngế pơkuâ rak ngăn a Đăk Glei dế ăm hlo châ tơ-[rê drêng troăng hơlâ ‘no mơhá liăn ăm tơdroăng ki rak ngăn kong.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phó: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng