Pong Rơđế lo a kơpho#

VOV4.Sêdang - Ô vâi krâ-nho\ng o [ă pú hmâ! {ă mâu vâi kơdrâi hdroâng Rơđế, sap ing ton nah, pong cho tơmeăm ki ôh tá păng lôi kum tơná vâi nâ o vâ pôu djiân báu, alâi, prá, pôm, hdréa, hmê, têa tiô kơ tơdroăng ki kal vâ pôu tơmeăm pá ro\ng. Nôkố, maluâ tơdroăng rêh ối chal nếo ai tơdroăng veăng kum dêi hên kế tơmeăm ki pơrá phá dêi pó la a kong pơlê Dak Lak xuân ối ai hên khu vâi kơdrâi Rơđế hmâ pôu pong, chêa vâ djiân kế tơmeăm ing chiâk deăng, lơ lo lăm a chiâk deăng lơ djâ tê a hngêi kơchơ. Tung tơdroăng ‘’Mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên’’ hâi kố, H’Xíu Hmok ai [ai chêh tơbleăng tối ‘na pong, chêa, tơmeăm ki ôh tá păng lôi tung rêh kâ ối dêi mơngế Rơđế, pó vâi krâ-nho\ng o kô tơmâng.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng