Pơtối râng vế tơdrá rơngêi, idrâp proâ dêi kuăn ngo

VOV4.Sêdang - Dế kố, mâu prôa, rơvo\ng dêi hdroâng kuăn ngo rế hía rế vâi piu lôi, vâ hía hêt, mơngế ki rơkê ple\ng ‘na mơjiâng pro [ă rêi, hlu\m mâu prôa, rơvo\ng mê xuân rế iâ, xua hên ngế hơnăm hiăng krâ, ivá pá hro. {ă hiâm mơno ki hâk git, tuăn tơmiât pói rơhêng vâ châ pơtối râng vế khôi túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo toná, ai hên mâu ngế ki rơkê xuân ối pơtối rak vế vâ tơrâng mâu tơdroăng ki mê, vâ khoh châ hnê mơhno tối ăm khu rơxông nếo. Hồng Bắc, Ngế chêh hlá tơbeăng ai [ai chêh ‘’Mâu ngế ki pơtối râng vế, ‘măn rak tơdrá rơngêi ting ting, tơdrá proâ, rơvo\ng dêi hdroâng kuăn ngo’’.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
hệ phát thanh dân tộc vov4
Địa chỉ: 54 Quán sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: TẠ ĐỨC TOÀN
Phó giám đốc: ĐẶNG THỊ HUỆ, THÀO SEO SÌNH
Điện thoại: (04)38241467