Mâu vó Tây Nguyên tối klâi?

VOV4.Sêdang - Thế hmâng mâu vó xiâm hơ’muăn tối tơdroăng klâi ‘na mơhno túa le\m tro ‘na kong kế. Ki khât gá ai lơ ôh? Tơdroăng hơ’muăn tối ‘na ki loi t^ng? ôh tá chiâng vâ tối tơbleăng ăm ‘nâi nhên hleăng. La ‘nâi pâ mơjo hên pá kâi tối dêi pơlê pơla kong ngo tơnêi khêi bú ai to kong tô mơdrăng, ai khía pêi ho hói; mâu tơdroăng po mơd^ng ôu drô xiâm kơ’râu xuâng tiô drâp chêng chuât xío, hlối pro pôu i-iâ há ai drôu mot tung ko ki pế [ă hlá xăng ăm mâu kơnốu ôu, [ă drôu ki bro ngeăm i-iâ tơtro kơ mâu kơdrâi.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phó: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng