Ngoh A Tiêp-ngế ‘’râng vế’’ tơdrá chêng Rơteăng

VOV4.Sêdang - Ngoh A Tiêp, ối buôn Kon Wang, cheăm Ea Yiêng, tơring Krông Păch, kong pơlê Dak Lak, cho ngế ki hâk git kơ tơdrá roh vâi krâ nah dêi Rơteăng. Pak^ng tơdroăng tí tăng hriâm, [ối mâu [ai chêng vâi krâ nah, mâu rơngêi ting ting, chêh tối nâl [ai rơngê ki nếo, mê ngoh ối hmâ hnê tối chêng koăng [ă rơngêi ting ting ăm khu rơxông nếo. Troh nôkố, ngoh hiăng mơhnhôk [ă mơjiâng châ 4 khu to\n chêng tơgôu koăng-hơdruê rơngêi ting ting, veăng mơđah a mâu leh mơd^ng, tơru\m mơđah [ă mâu pơlê ki ê, veăng kum râng vế [ă pơtối mơnhông mơhno túa le\m tro dêi hdroâng Rơteăng.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phó: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng