Pơlê nge# nhân Kon Klok: tíu mơhno túa le\m tro cho ivá vâ mơnhông

VOV4.Sêdang - Ối tung dế deăng kơphế, kơxu ki hlá drêh ngiât le\m, pơlê Kon Klok, cheăm Đăk Mar, tơring Đăk Hà cho môi tung mâu pơlê hdroâng kuăn ngo Rơteăng ai tơdroăng rêh ối cheăng kâ mơnhông mơdêk má môi dêi kong pơlê Kon Tum. Ôh ti xê to tiah mê, Kon Klok ối cho pơlê ki ối ahdrối [ă inâi 5 ngế vâi krâ-nho\ng o phiu ro, sôk suâ châ kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa diâp inâi Nghệ nhân ưu tú. Drêng troh apoăng rơnó Hơngui nếo, ngế chêh hlá tơbeăng Khoa Điềm hiăng troh a pơlê Kon Klok vâ châ hmâng, châ ‘nâi idrâp chêng koăng [ă châ hlo túa rak vế mơhno túa le\m tro khôi hmâ dêi mơngế Rơteăng akố.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng