Te\n pong-Túa pêi ki rơkê dêi hdroâng Rơteăng

VOV4.Sêdang - Xuân môi tiah mâu hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế ê a Tây Nguyên, sap ing ton t^n nah, khu pong chêa cho tơmeăm ki ôh tá păng lôi tung tơdroăng rêh kâ ối dêi mơngế Rơteăng. Ti xê to tơmeăm ki vâ xúa pêi cheăng rêm hâi, mê khu pong ối cho môi túa pêi nge# thuât, mơhno tối ki rơkê ple\ng [ă ivá cheăng kơhnâ khât dêi mâu ngế ki rơkê.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phó: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng