Rơngêi ting ting Rơteăng-Rơkong hơdruê ro tơniâ, tơdrăng khât

VOV4.Sêdang - Xuân môi tiah hên mâu hdroâng kuăn ngo ki ê rêh a kơpong tơnêi Tây Nguyên, hdroâng kuăn ngo Rơteăng ai mâu tơdroăng rơngêi ting ting hên h^n [ă hên túa, mơhno tơdjâ túa le\m tro ki ‘ló phiu mơnâ tung hiâm mơno. Pak^ng tơdroăng to\n chêng, tơgôu koăng [ă mâu prôa ki ê, rơngêi ting ting-cho túa ki hơdruê mơđah tiô tơdrá vâi krâ hiăng rêh ối tơdjuôm tung rêh kâ ối [ă pêi cheăng chiâk deăng.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phó: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng