Tăng ngăn hâi: 29/10/2020

 

VOV4.Sêdang – A kong pơlê Kon Tum troh kơxê lơ 28/10, kong mêi têa kân lân lu hiăng pro tơhnâp chôm troăng kân Hồ Chí Minh tơkâ kơpong tơring Đăk Glei rơtế hên troăng kân ki kal dêi kong pơlê. Ki nhên troăng kân Hồ Chí Minh, kơpong tơkâ hluâ tơring Đăk Glei, kong pơlê Kon Tum kong mêi têa kân lân lu hiăng pro tơhnâp kơnâng troăng kân châ chât tíu, tung mê ai mâu tíu tơhnâp kân tơnêi hmốu kơđu tâi tâng ngiâ troăng pro mâu rơxế ôh tá chiâng vâ prôk lăm. 
 

Rơnêu môi tíu tơhnâp a troăng kân 24 lăm ngi kong pơlê ê

 

 

Khu cheăng dêi kong pơlê Kon Tum [a\ Quảng Nam dế tơku\m gak ngăn péa pâ ko troăng tơbleăng ăm mâu rơxế ôh tá prôk a kơpong tơhnâp. {a\ a troăng kân lâp ngi kong pơlê ki ê kơxo# 24 tơdjêp kong pơlê Kon Tum [a\ kong pơlê Quảng Ngãi, kơpong tơkâ tơring Kon Plong, [a\ 4 tíu tơhnâp râ ó hiăng pro troăng kân lăm ngi kong pơlê ki ê kô chôm lâp troăng kân sap ing kơxo lơ 28/10.

Mâu tơring: Kon Plong, Kon Rẫy [a\ Đăk Glei chôm troăng kân pro hên cheăm ôh tá châ vâ prôk ngi tơring, kong pơlê. Kong pơlê dế po rơdâ mâu troăng rơnêu troăng vâ ăm kuăn pơlê prôk lăm.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định