Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Um tơvi kong têa Alơmăng hâi lơ 21/1 mơ’no tối, mâu kăn pơkuâ dêi 27 to kong têa tung Khu tơru\m châu Âu hiăng tơku\m po rôh hôp khu râ kăn xiâm ‘no tơdrêng tung um tơvi ki tơviah vâ tơpui ‘na túa pâk pơkeăng [ă tơru\m mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng. Môi tung mâu inâi dêi hneăng hôp cho kơdroh prôk lăm pơla mâu kong têa ki tơru\m cheăng.

Pơhlăng krếo thế pêi pro séa ngăn ivá a tíu tơkăng kong, hnối pâk xo mơheăm séa ngăn pơreăng Covid-19 [ă mâu ngế ki nếo mot tung tơnêi têa, thăm nếo mơdât kuăn pơlê lo ing tơnêi têa ki tơná ối tâng ôh tá ai tơdroăng kal. Chin phuh Alơmăng ối pơkâ thế mâu kong têa ki tơru\m cheăng tung EU mơdât tâi tâng tơmối ki ôh tá ối tung EU mot tung tơnêi têa, tung mê ai tơmối kong têa kong têa Ănglê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định