Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

 

3.VOV4.Sêdang - Kơxê hnah, lơ 27/11, a Hngêi Kuo#k ho#i, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i hiăng tơdah kăn teăng mâ kong têa Rusi a Việt Nam Konstantin Vnukov troh koh pơlâng mơgêi hneăng cheăng.

 

 

Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tơdah kăn teăng mâ kong têa Rusi

 

Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân rơkâu kăn teăng mâ Konstantin Vnukov hiăng rơkê pêi hneăng cheăng a Việt Nam; kheăn kơdeăn mâu tơdroăng veăng kum dêi kăn teăng mâ tung tơdroăng thăm mơnhông tơru\m cheăng tu\m têk Việt Nam – Rusi; mơnhên, Việt Nam đi đo nhuo#m [a\ kơjo má môi ăm tơru\m cheăng Việt Nam – Rusi. Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối ăm ‘nâi, drêng pro Kăn xiâm hnê ngăn ASEAN 2020 [a\ Kăn xiâm hnê ngăn AIPA 41, Việt Nam pơtối môi tuăn [a\ thăm tơru\m cheăng ton xo\n ASEAN – Rusi; pói vâ péa pâ pơtối tơru\m krá tơniăn tung pêi pro troăng hơlâ tơpui kâ [a\ tơleăng mâu tơdroăng dêi rêm kong têa tơtro [a\ ki pơxúa tơdjuôm dêi péa tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định