Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê hnah, lơ 25/9, T^nh u\i Kon Tum tơku\m po Leh tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Đảng [o# kong pơlê. Tung tơdroăng phiu ro Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# kong pơlê Kon Tum roh má XVI, hneăng hơnăm 2020 – 2025 chê tơ-[rê le\m, mâu kăn veăng Leh tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Đảng [o# kong pơlê Kon Tum hiăng rơtế tơbâ tơdroăng ki kal ai pơxúa kân dêi Đảng [o#, khu lêng [a\ kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum. Tơdroăng ki mơjiâng dêi khu Đảng Ko\ng san apoăng tung kong pơlê Kon Tum a hâi lơ 25/9/1930 cho troăng prôk ki kal tung roh mơhnhôk, pơtâng tối, mơhnhôk tơdroăng tơplâ dêi kăch măng dêi kuăn pơlê mâu hdroâng mơngế kong pơlê Kon Tum. Ing pơkuâ dêi Đảng 90 hơnăm kố nah, Kuăn pơlê mâu hdroâng mơngế kong pơlê Kon Tum hiăng tơkâ hluâ hên pá puât, pơloăng mơnúa, rơtế [a\ kuăn pơlê lâp tơnêi têa khên tơnôu châ pơkuâ, môi tuăn tơnêi têa, mơjiâng kong pơlê Kon Tum rế hía rế mơnhông mơdêk.

           

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định