Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Mâu rôh kong hngiú pơla hdrối kố nah hiăng pro 257 to kơpôu, ro a tơring Kon Plông, kong pơlê Kon Tum hlâ xua hngiú ó. Ki nhên gá, ai 8/9 to cheăm, pơlê kân dêi tơring Kon Plông ai kơpôu, ro tro hlâ xua hngiú. Nôkố, bú ối cheăm Đăk Nên tá hâi ai kơpôu ro hlâ. Mâu cheăm ki ai kơpôu ro hlâ hên mê cho: Măng Bút 86 to, cheăm Hiếu 66 to, Pờ Ê 58 to, pơlê kân Măng Deang 22 to.

Tiô kơvâ ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơring Kon Plông, xiâm kối pro í peâp hlâ xua kong hngiú, hngiú ‘mêi, hngiú ó. Kơxo# í peâp hlâ ki hên cho mâu í peâp ki ku\n, ki ôh tá ai ivá, ro ki nếo kuăn. Pak^ng mê hên ngế ki păn xuân ối hmâ [ă tơdroăng kơ’nêi hmâng vâ ôh tá rak ngăn, hbrâ mơdât ki hngiú, [ă mâu kế kâ ăm mâu í peâp.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định