Tăng ngăn hâi: 24/11/2020

VOV4.Sêdang - Kong xêi lơ 23/11, tôh mâu kăn Kuo#k ho#i pơlê kong kân Hồ Chí Minh tíu pêi cheăng kơxo# 4 ai rôh trâm mâ kuăn pơlê a pơlê Krâm 5, pơlê krâm 10, pơlê krâm 11. Veăng amê ai pôa Nguyễn Văn Nên, Kăn hnê ngăn tíu xiâm Đảng, Kăn hnê ngăn Đảng pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Kuăn pơlê thế, [ă tơdroăng hdró hnoăng séa ngăn, mâu kăn Ho#i đong thế ai hâi pơkâ tơdah kuăn pơlê hên tâ, pơkâ luât séa ngăn [ă pôu râng tu\m tơdroăng.

{ă tơdroăng pơtối rak vế hnoăng cheăng séa ngăn dêi Khu tơru\m cheăng Đảng, kuăn pơlê tối tiah kố Đảng thế achê kuăn pơlê tâ, tơmâng kuăn pơlê, vâ tơdroăng cheăng pơkuâ hnê mơhno châ pêi pro tro tâ. Kăn hnê ngăn Đảng xuân thế ai hâi pơkâ tơdah kuăn pơlê oh tá xê to mâu kăn. Khu kăn Đảng Pơlê kong kân Hồ Chí Minh thế x^ng xoăng mâu kăn Đảng pơlê kong kân pơkâ hâi pêi cheăng tơdah kuăn pơlê.

 

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định