Tăng ngăn hâi: 21/10/2020

 

VOV4.Sêdang -  Xông tơpui a pơxiâm po Hneăng hôp má 10 Kuo#k ho#i hneăng má XIV kơxo lơ 20/10, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối ăm ‘nâi, mâu hâi hiăng hluâ, hên kong pơlê peăng tơdế tơnêi têa dế trâm hên tơdroăng tro hlâ hía ‘na mơngế [a\ kế tơmeăm khoăng xua kong mêi têa kân lân lu pro.

Kuo#k ho#i hơlêm mâu tơdroăng châi hiâm mơno, hía hlâ kuăn mơngế, tơmeăm khoăng kân kố [a\ pâ pơtroh rơkong kơ-êng troh kuăn pơlê, mâu mô đo#i kơpong trâm xía vâ, rơtế veăng ai rơkong hơlêm trâu hơngế troh mâu rơpo\ng, mâu mô đo#i [a\ kuăn pơlê ki hlâ. 

 

Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i

 

Kuo#k ho#i pơkâ Chin phuh [a\ khu râ kăn pơkuâ mâu râ pơtối pôu râng hnoăng cheăng hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn, ai troăng pêi thâ, châ tơ-[rê vâ re\ng rơnêu kế tơmeăm khoăng xua kong mêi têa kân lân lu; tơdrêng amê, kơbông krếo thế kuăn pơlê, mâu mô đo#i lâp tơnêi têa, kuăn pơlê pin rêh ối a kong têa ê veăng kum tiô rơkong kơbông krếo dêi Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơtối mơnhông khôi túa ru\m môi tuăn, kum dêi pó kế tơmeăm khoăng [a\ hiêm mơno kum kuăn pơlê mâu kong pơlê ki tro lu\p re\ng tơkâ hluâ pá puât, tơniăn tơdroăng rêh ối [a\ pêi kâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định