Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 13/8, a Hngêi hôp Kuo#k ho#i po Leh tơbleăng Trang thong tin đie#n tưh, Ứng dụng tung phôn râng ko\ng [ă kế ki ăm ‘nâi dêi hơnăm pro kăn xiâm hnê ngăn AIPA 2020. Veăng a leh tơbleăng kố ai jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i, kăn hnê ngăn AIPA, kăn xiâm pơkuâ Khu hnê mơhno cheăng Tơnêi têa AIPA 41 [ă mâu khu ki tơru\m cheăng dêi Khu tơku\m po.

 

Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i veăng leh tơbleăng trang thông tin điên tưh

 

Tơpui a leh tơbleăng, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân tối tiah kố, trang thong tin đie#n tưh, Ứng dụng tung phôn râng ko\ng cho vâ tối tơbleăng mâu tơdroăng ki kal, ki tro ‘na AIPA, pro tơdroăng cheăng xiâm dêi Kuo#k Việt Nam tung hnoăng cheăng Kăn xiâm hnê ngăn AIPA 2020 troh [ă kuăn pơlê tung tơnêi têa, mâu ngế Việt Nam a kong têa ê [ă mâu vâi pú kong têa ê; tơdrêng amê hnối mơđah tơbleăng um méa dêi tơnêi têa, kuăn mơngế Việt Nam.

Hlo tơdroăng ki ôh tá tơniăn dêi pơreăng kân Covid-19 tung kơpong [ă tung lâp plâi tơnêi, Kuo#k ho#i Việt Nam tơku\m po Hneăng hôp Ho#i đong AIPA rôh má 41 tiô túa ki ‘no tơdrêng tung um tơvi sap ing hâi lơ 8 troh 10 khế 9.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng