Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Khu lêng mố đo#i gâk tơkăng kong, kong pơlê Dak Lak dế tối tơbleăng mâu hnoăng cheăng pôi tá ăm kơdrâ, rak vế krá hnoăng pơkuâ tơnêi tơníu, gâk kring, pơxúa tơnêi têa. Dak lak ai tíu cheăng tung la ngiâ kal khât ‘na cheăng kâ, gâk kring pơlê pơla cheăm bêng dêi kơpong Tây Nguyên [ă lâp tơnêi têa. Dak Lak ai lối 73 km troăng tơkăng kong tơdjêp [ă kong têa Kul.

 

 

Mố đo#i gak tơkăng kong Dak Lak mơdêk hnoăng cheăng veăng rak vế Hneăng hôp 13

 

Vâ veăng kum rak tơniăn khât ăm Hneăng hôp Đảng lâp tơnêi têa rôh má 13, rêm ngế kăn [o#, lêng Mố đo#i gak tơkăng kong, kong pơlê, rơtế [ă tơdroăng ki mơdêk hnoăng cheăng pôu râng rak vế tíu tơkăng kong, mâu khu lêng hiăng châ mơ’no chu troh a mâu tơring, cheăm hbrâ rơnáu ‘nâi nhên tơdroăng, pơkâ tơleăng tâi tâng mâu tơdroăng tung kơpong tíu tơkăng kong, pôi tá ăm ai tơdroăng ki pêi pro ôh tá tơniăn tơdjâk troh kring vế tung mâu hâi ki po Hneăng hôp 13 dêi Đảng.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định