Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


VOV4.Sêdang - A hneăng hôp mơ’no tơdrêng mơgêi tơdroăng cheăng tơniăn ‘na prôk drô troăng tung 6 khế apoăng hơnăm xua Vi [an ngăn ‘na pro tơniăn troăng prôk dêi tơnêi têa tơku\m po hâi lơ 1/7, pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn  hiăng hôu khe\n 14 to kong pơlê lơ lôi ăm ai tơdroăng tơklâm rơxế rế tâk hên, tung pơla mê, mâu kong pơlê ki ai kơxo# mơngế hlâ hên 15% mê cho: Dak Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên An Giang.

Tung la ngiâ, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa thế Khu xiâm ngăn troăng prôk mơdêk hnoăng cheăng gak ngăn, séa ngăn tiô pơkâ [ă gak ngăn tơdrêng oh tá ăm ‘nâi hdrối, pro kơtăng ‘na rak ngăn mâu rơxế kơtâu; hnê, thế ăm tơ’noăng xo [âng vê rơxế; pro hlá mơ-éa rơxế, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa tối thế mâu kong pơlê  pơtối pêi pro hnoăng cheăng tâi tâng mâu ngế cheăng kal kí, pơlê pơla mơhnhôk kuăn pơlê rak vế tro luât pơkâ ‘na rak tơniăn drô troăng prôk, hlối séa ngăn pơxâu phâk kơtăng mâu ngế ki mơhno\ng pro xôi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng