Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Tơdroăng ki tâ tú pơreăng Covid-29 á Châu Âu hiăng rế ó khât, xua ti mê, hên mâu kong têa athế mơ’no mâu troăng hơlâ ki vâ mơdât. Tung hâi lơ 19/10, kong têa Ireland cho kong têa châu Âu ki apoăng tối pơtâng hiăng mơdât kuăn pơlê lo prôk lăm tung plâ 6 măng t^ng. Tung pơla kố, tâi tâng mâu hngêi mơdró kế tơmeăm ôh tá ai kal to lâi ôh, môi tiah hngêi bar, hngêi ‘măn hlá mơ-éa pơchuât, hngêi ‘măn tơmeăm khoăng kô tro kl^ng péa.

Kuăn pơlê Ireland kô athế ối to tung hngêi, klêi mê, mâu kế tơmeăm ki kal nếo chiâng ăm phep tê mơdró. Mâu tơdroăng pơkâ kố hiăng châ mơ’no tung lâp lu mâu kong têa ối tung Khu tơru\m châu Âu, xua dế pơla kố dế trâm pá, ai pơreăng Covid-19 xông tâ tú roh má péa, tâng vâ pơchông ngăn [ă roh pơreăng xông tâ tú sap khế 3 troh khế 4 pơla kố nah ga tâk hên luâ tâ hên hdroh.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định