Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


VOV4.Sêdang - Khu tối ăm ‘nâi ‘na tơdroăng tung lâp plâi tơnêi [ă pơreăng Covid-19 dêi Khu tơru\m ngăn pơkeăng lâp plâi tơnêi WHO nếo tối ‘na môi hlá mơ-éa tơbleăng pơtân, ăm hlo mâu tơdroăng ki hâi pêi pro tu\m dêi lâp plâi tơnêi tung rôh apoăng pơxiâm tâ tú pơreăng. Ing mê, tơdroăng séa mơnhên ngăn gen virus ki pro chiâng pơreăng tâ tú hdrối ing pơlâ kong kân Vũ Hán, kong têa Sinuâ hiăng pơxiâm xap ing mơ’nui khế 12/2019, ăm hlo 1 túa virus ôh tá ‘nâi xiâm ulâi ki pro chiâng pơreăng êi xôu.

Laga, mâu tơdroăng pêi pro ‘na khăm pơlât, ‘na rak ngăn hbrâ rơnáu drêng lo pá gong, prôk drô troăng mê ôh tá châ re\ng pêi pro tơdrêng  chiâng pro pơreăng tâ tú re\ng. Khu ki tối ‘na tơdroăng tung lâp plâi tơnêi [ă pơreăng Covid-19 xuân kơ êng ‘na hâi khế ki tơbleăng thế pêi pro tơdrêng ‘na hbrâ mơdât pơreăng dêi WHO, hlối tối tiah kố kơlo ki hbrâ rơnáu a mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi ôh tá châ ai môi tiah púi vâ, tơdroăng kố ăm hlo, tơdroăng tối tơbleăng hdrối ‘na hbrâ mơdât pơreăng tung lâp plâi tơnêi châ pơkâ nếo.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định