Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi châ hlo tơ’nôm 2 ngế dương tính [a\ vi khuân êi krôk. Péa ngế êi krôk nếo châ hlo a pơlê Năng, cheăm }ư Pra, tơring MDrak [a\ thôn Ea ~uôl, cheăm }ư Pui, tơring Krông Bông.

Tiah mê, xêo troh nôkố, Dak Lak hiăng châ hlo 33 ngế tro tâ pơrea\ng êi krôk a 13 cheăm dêi 5 tơring cho }ư Kuin, }ư Mgar, Krông Bông, Lăk [a\ MDrak. Tung mê Krông Bông cho tơring châ hlo kơxo# ngế êi krôk hên má môi [a\ 14 ngế.

           

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng